دوازدهمین همایش ملی آبخیزداری ایران

معرفی و اهداف همایش:

افزایش مخاطرات سیل، فرسایش تشدیدی خاک،  تخلیه آبخوان ها و فرونشست زمین، ریزگردها و مشکلات ناشی از آن­ها و خشکسالی ­های متعدد در سال­های اخیر در کشور واقعیت هایی است که  اهمیت توجه روزافزون به منابع طبیعی و ضرورت مدیریت جامع حوزه­های آبخیز کشوررا نشان می دهد. در جهت کمک به حل این مشکلات و با هدف ایجاد فرصتی برای ارائه یافته های تحقیقاتی نوین و بحث و تبادل نظر های کارشناسی و علمی،  دانشگاه ملایر و انجمن آبخیزداری ایران تصمیم گرفتند با استعانت از خداوند متعال دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران را به میزبانی دانشگاه مذکور در تاریخ­های ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ برگزار نمایند.

محورهای همایش:

۱- کمی سازی و مدلسازی بحران های محیطی (سیل، خشکسالی،برف و بهمن، تغییر اقلیم،آلودگی منابع آب و خاک، ریزگرد)

۲-پایش و ارزیابی بحران های محیطی

۳-مدیریت بحران های طبیعی

سایت دوازدهمین همایش ملی آبخیزداری ایران

  • ۹۶/۰۳/۲۱
  • 198 بازدید