Shapefile واحد دشت و کوهستان کشور _ رایگان

واحد دشت و کوهستان از واحد های کاری در علم ژئومرفولوژی می باشند که شناخت از آن ها تا حد زیادی می تواند در مطالعات فرسایش و رسوب، شناخت منابع آب، شناخت بحران های طبیعی، کشاورزی، محیط زیست و مطالعات شهری و روستایی حائز اهمیت می باشد. لذا کارگروه GeoRS.ir برای تسهیل در امر پژوهش برای محققان و دانشجویان گرامی، shapefile واحد دشت و کوهستان را  به صورت رایگان در ذیل قرار داده است.

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

  • ۹۶/۰۳/۱۷
  • 863 بازدید