بارزسازی پوشش گیاهی در ENVI، الگریتم NDVI

یکی از ساده ترین الگریتم های موجود در نرم افزار انوی، NDVI می باشد. از این الگریتم ساده جهت بارزسازی پوشش گیاهی استفاده می شود. این الگریتم را می توان به صورت نسبت گیری باندی نیز استفاده کرد که به دلیل عدم اشنایی کامل با طیف ها، صرفا با از الگریتم موجود استفاده شد. درصورت وجود هرگونه سوال از طریق گفتگوی انلاین مزرح کنید.

Table of Contents
check
قیمت:

0 تومان

لطفا برای حمایت از ما دوره های رایگان را انلاین مشاهده کنید

توضیحات محصول

NDVI یک شاخص سنجش از دور متداول و پر کاربرد استکه به عنوان نسبت بین بازتاب باند قرمز در حدود 0.66 میکرومتر و یک باند فروسرخ نزدیک(NIR) در حدود 0.86 میکرومتر محاسبه می شود. NDVI در یک منطقه با پوشش گیاهی متراکم به سمت مقادیر مثبت متمایل خواهد شد، در حالی که آب و مناطق ساخته شده توسط انسان با مقادیر نزدیک به صفر یا منفی نشان داده می شوند

ویژگی های آموزش
  • check دارای پشتیبانی
  • check ارائه آپدیت
  • check برای دریافت پشتیبانی از پیام رسان استفاده کنید