مقاله

محاسبات باندی(band math) در envi

Ad
jabar majidi
خرداد 1400
تصویر اصلی

از ابزار Band Math برای اعمال یک عمل ریاضی، عملکرد IDL یا عملکرد سفارشی برای یک یا چند باند در تصویر استفاده کنید.

همچنین می توانید برای اجرای Band Math با استفاده از ENVIPixelelyBandMathRaster یک اسکریپت بنویسید.
تصویر 1(برای مشاهده تصاویر از مشاهده ی تمام جزئیات استفاده کنید)، پردازش محاسبه ی باندی(band math) را نشان می دهد که سه باند را لا هم جمع می کند. هر سه باند در یک باند یا تصویر خروجی جمع شده و به عنوان خروجی نشان داده می شود.

برای انجام پردازش از گام های زیر پیرویی کنید:
1_ از قسمت toolbar مسیر، Band Algebra> Band Math را انتخاب کنید. کادرBand Math ظاهر می شود.

2_ یک عملکرد ریاضی یا تابع IDL(شامل نام متغیرها) را در قسمت Enter an expression وارد کنید. در اینجا چند نکته برای وارد کردن یک عبارت آورده شده است:

الف_ باندهای ورودی باید ابعاد یکسانی داشته باشند. این عبارت بر اساس پیکسل به پیکسل اعمال می شود. بنابراین، باند های ورودی باید دارای ابعاد مکانی یکسان در ردیف ها و ستون ها باشند.

ب_ ذخیره(Save): عبارات ریاضی را در یک فایل ذخیره می کند. کادرSave Expressions to a File ظاهر می شود. نام فایل خروجی را با پسوند .enp وارد کنید. OK را کلیک کنید. می توانید عبارات را بدون اینکه ابتدا از طریق ابزار Band Math آنها را اجرا کنید، در یک فایل ذخیره کنید.

ج_ پاک کردن(Clear): تمام عبارات را از لیست عبارات ریاضی گروه قبلی پاک می کند.

د_ حذف(Delete): یک عبارت را از لیست عبارت قبلی ریاضی Band حذف می کند.

ی_ Add to List: برای افزودن عبارتی به لیست Band Band Math Expressions، آن را در قسمت Enter an expression وارد کرده و Add to List را کلیک کنید.

4_ بر روی OK کلیک کنید. کادر Bands Pairings ظاهر می شود. از این کادر برای اختصاص باندها به نام های متغیری که در قسمت Enter an enter وارد کرده اید استفاده کنید. در مراحل باقی مانده برای مثال  از عبارت تصویر 2 استفاده کنید:


5_ در متغیرهای مورد استفاده در expression field، متغیر B1- [undefined] را انتخاب کنید.

6_ باند مورد نظر برای معرفی B1 را از لیست باندهای موجود انتخاب کنید.


7_ برای سایر متغییرها نیز باند مربوطه را معرفی کنید.

8_ خروجی را به file یا memory انتخاب کنید

9_ زیرمجموعه مکانی(spatial subsetting) اختیاری را تشکیل دهید.

10_ نام فایل خروجی را وارد کنید

11_ بر روی OK کلیک کنید. تصویر Band Math به صفحه نمایش و به Layer Manager اضافه می شود.

گزینه دیگر اختصاص کل تصویر چند باند به عنوان یک یا همه متغیرها است:

1_ در کادر Variables to Band، یک متغیر را انتخاب کرده و روی Map Variable to Input File کلیک کنید.

2_ یک فایل ورودی را انتخاب کرده و زیرمجموعه طیفی اختیاری را تشکیل دهید، سپس روی OK کلیک کنید.

3_ مقدار b2 ، b3 و غیره به  ترتیب قبل تعیین. اگر بیش از یک فایل استفاده شود، باید تعداد باند آنها به همان اندازه باشد. 


ب_ از سینتکس IDL استفاده کنید. برای مثال:
/3.0(float(b1)+float(b2)+float(b3))

ج_ اگر عبارت شامل یک تابع IDLاست، فقط قسمت expression تابع را وارد کنید.
برای مثال در دو نمونه ی زیر اولی غلط و دومی درست است:
result = SMOOTH(b1, 9)
SMOOTH(b1, 9)

د_ expression  باید نتیجه ای با همان ابعاد مکانی در ردیف ها و ستون ها به عنوان باند های ورودی ایجاد کند.

3_ به صورت اختیاری از قابلیت های زیر استفاده کنید:

الف_ عبارات ریاضی باند قبلی(Previous Band Math Expressions): این لیست عبارات ریاضیاتی را که قبلاً اعمال شده اند نشان می دهد. برای اعمال یک عبارت در یک باند جدید، آن را از لیست انتخاب کرده و در قسمت Enter an expression وارد کنید. سپس بر روی OK کلیک کنید.

برای مشاهده ی فیلم آموزش همراه با مثال در ابتدای صفحه از گزینه نمایش فیلم آموزشی استفاده کنید.

GeoRS.ir


خلاصه ای از GeoRS

هدف ما آموزش رایگان مباحث سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. در این زمینه قابلیت هایی را فراهم کرده ایم تا به ساده ترین روش مباحث را یاد بگیرید و در نهایت سطح خود را در آزمون ها بسنجید.

آموزش و آزمون رایگان هدیه بگیر

در شبکه اینستاگرام ما هر روز با پاسخگویی صحیح به سوالات آزمون و آموزش رایگان هدیه بگیرید.

دوره های رایگان GeoRS

با کلیک بر روی هر بخش آموزش ریگان آن را دریافت کنید. تمامی آموزش ها به صورت انلاین پخش می شوند