مقاله

Agricultural Stress Tool

Ad
jabar majidi
تیر 1400
تصویر اصلی

برای ایجاد یک نقشه مکانی که توزیع تنش محصول را نشان می دهد، از ابزار تنش کشاورزی(Agricultural Stress) استفاده کنید. این ابزار به طور خاص برای استفاده در زمین های کشاورزی در نظر گرفته شده است تا از تجزیه و تحلیل دقیق کشاورزی پشتیبانی کند.

برای ایجاد یک نقشه مکانی که توزیع تنش محصول را نشان می دهد، از ابزار تنش کشاورزی(Agricultural Stress) استفاده کنید. این ابزار به طور خاص برای استفاده در زمین های کشاورزی در نظر گرفته شده است تا از تجزیه و تحلیل دقیق کشاورزی پشتیبانی کند. شرایطی که باعث تنش کشاورزی می شوند همان شرایطی هستند که باعث تنش جنگلی می شوند. با این حال، تجزیه و تحلیل استرس کشاورزی بیشتر بر بازه رشد متمرکز است. محصولات خشک یا در حال مرگ از نیتروژن و نور به طور موثر استفاده نمی کنند، این نشان دهنده تنش کشاورزی است، در حالی که محصولاتی که پوشش گیاهی سالم و مثبتی را نشان می دهد، نشان دهنده تنش کم است. ابزار استرس کشاورزی از دسته های شاخص پوشش گیاهی زیر استفاده می کند:

1_ Broadband و Narrowband Greenness، برای نشان دادن مناطق گیاهان هرز، پوشش گیاهی ضعیف و محصولات سالم.

2_ بازده استفاده از نور(Light use efficiency)، برای نشان دادن میزان رشد گیاهان.

3_ کانوپی نیتروژن، برای تخمین سطح نسبی نیتروژن.

4_ رنگدانه های برگ(Leaf pigments)، برای برجسته کردن تنش گیاهی.

5_ کانوپی محتوای آب، برای نشان دادن سطح تنش آب.

هنگام استفاده از ابزار تنش محصولات زراعی، بهتر است یک ماسک برای جدا کردن انواع محصول ایجاد کنید و هر نوع محصول را به صورت جداگانه پردازش کنید. از آنجا که انواع مختلف محصولات دارای چرخه های مختلف فنولوژیکی و ویژگی های رویشی هستند، ممکن است سیگنال هایویژگی های محصولات اشتباه گرفته شود. اگر ماسک انواع مختلف محصولات غیرممکن است، نتایج را به دقت تجزیه و تحلیل کنید. فقط نتایج حاصل از یک نوع محصول را با نتایج دیگر از همان نوع محصول مقایسه کنید. نتایج حاصل از انواع مختلف محصولات قابل مقایسه نیستند.

برای محاسبه تنش کشاورزی(agricultural stress):

1_ از قسمت toolbox ابزار، Spectral> Vegetation> Agricultural Stress Vegetation Analysis را انتخاب کنید. کادر Vegetation Products Calculation Input File ظاهر می شود.

2_ فایل ورودی را انتخاب کنید. این فایل ممکن است یک پرونده خروجی شاخص پوشش گیاهی باشد که قبلاً با استفاده از محاسبه گر شاخص گیاهی یا ابزار شاخص طیفی ایجاد کرده اید. یا می توانید یک فایل داده های فرا طیفی را انتخاب کنید که از نظر رادیومتری کالیبره شده و از نظر اثرات جوی اصلاح شده باشد.

3_ با کلیک بر روی زیر Spatial Subset، یک زیر مجموعه مکانی را انتخاب کنید. استفاده از زیرمجموعه مکانی با ابزار استرس کشاورزی ممکن است نتایج را بیشتر بهبود ببخشد.

4_ با کلیک روی Select Mask Band و انتخاب تصویر ماسک مورد نظر، روی داده ها ماسک بزنید.

5_ بر روی OK کلیک کنید. کادر Agricultural Stress Parameters نشان داده می شود.

6_ یک شاخص broadband یا narrowband را از لیست کشویی Greenness Index انتخاب کنید.

7 حداقل مقدار معتبر سبز بودن(Minimum valid greenness value) را برای استفاده در محاسبه تنش کشاورزی وارد کنید. این تنظیمات همراه با انتخاب ماسک مناسب، برای مناطقی که دارای انواع مختلف پوشش هستند، مفید است. مقدار پیش فرض 0 است.

8_ شاخص پوشش گیاهی(VI) را از لیست کشویی Canopy Water  یا Nitrogen Index انتخاب کنید.

9_ شاخص گیاهی را از لیست کشویی Light Use Efficiency یا Leaf Pigment Index انتخاب کنید.

10_ خروجی را به File یا Memory مشخص کنید.

11_ بر روی OK کلیک کنید. ENVI خروجی حاصل را به Layer Manager اضافه می کند.

ابزار تنش زراعی، صحنه ورودی را به 9 کلاس تقسیم می کند، از کمترین تنش تا بیشترین تنش. در تصویر 1 نقشه طبقه بندی برای خروجی ابزار استرس کشاورزی آورده شده است.

طبقه بندی ها فقط مربوط به صحنه ورودی خاص هستند و نمی توانند به مناطق دیگر یا صحنه های دیگر تعمیم داده شوند. مشاهده ی میدانی برای پیوند دادن کلاس های ارائه شده توسط این ابزار با شرایط واقعی ضروری است. کلاسها را نمی توان بین صحنه ها مقایسه کرد، زیرا تنوع رویشی بین صحنه ها می تواند قابل توجه باشد و مقادیر واقعی طبقه بندی ممکن است مطابقت نداشته باشد.

GeoRS.ir


خلاصه ای از GeoRS

هدف ما آموزش رایگان مباحث سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. در این زمینه قابلیت هایی را فراهم کرده ایم تا به ساده ترین روش مباحث را یاد بگیرید و در نهایت سطح خود را در آزمون ها بسنجید.

آموزش و آزمون رایگان هدیه بگیر

در شبکه اینستاگرام ما هر روز با پاسخگویی صحیح به سوالات آزمون و آموزش رایگان هدیه بگیرید.

دوره های رایگان GeoRS

با کلیک بر روی هر بخش آموزش ریگان آن را دریافت کنید. تمامی آموزش ها به صورت انلاین پخش می شوند