آموزش شاخص رطوبت خاک (SMI) در GIS

در این قسمت به بررسی چگونگی محاسبه ی شاخص رطوبت خاک (SMI) خواهیم پرداخت. در روند این آموزش نحوه ی برآرود ndvi و همچنین دمای سطح زمین (LST) بررسی می شود.

جزئیات آموزش
check
قیمت: 38000/ 38000 تومان
تخفیف روزانه: %0

بعد از پرداخت مشاهده آنلاین فعال خواهد شد


با استفاده از سکه های حساب خود می توانید این آموزش را رایگان دریافت کنید

تعداد سکه های مورد نیاز: 76 سکه
تعداد سکه های شما: سکه
برای مشاهده این بخش باید وارد حساب کاربری خود شوید
در صورتی که حساب کاربری ندارید می توانید یک حساب کاربری رایگان بسازید
ورود به حساب کاربری ساخت حساب کاربری
نظر یا سوال شما:
:نظرات ارسال شده

توضیحات محصول

رطوبت خاک

رطوبت خاک بخش مهمی از تجزیه تحلیل آب و هوا، پوشش گیاهی و خشکسالی را شامل می شود. این آموزش نحوه محاسبه شاخص رطوبت خاک را توضیح می دهد. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان رطوبت موجود در خاک و نقشه برداری از رطوبت خاک با استفاده از داده های سنجش از دور در منطقه توتک دریاچه ی تشک در استان فارس است. ما از تکنیک سنجش از دور استفاده می کنیم که متکی بر استفاده از شاخص رطوبت خاک(SMI) است که از داده های به دست آمده از سنسورهای ماهواره ای لندست 8 استفاده می کند. رابطه بین دمای سطح زمین (LST) و شاخص تفاوت پوشش گیاهی (NDVI) بر اساس پارامترهای آزمایشی برای شاخص رطوبت خاک نیز بررسی خواه شد.

 

نحوه محاسبه رطوبت خاک

دو روش اندازه گیری رطوبت خاک عبارت است از سنجش از دور spcaborne که بر اساس بخش فرو سرخ حرارتی طیف الکترو مغناطیس است. اندازه گیری های درجا می تواند برآورد دقیقی از رطوبت خاک را ارائه دهد، اما هم زمان بر است و هم هزینه بر است و تنها نمایانگر مساحت کوچکی(چند دسی متر مربع) است. با این وجود، تعدادی استراتژی را می توان برای ارتقاء مشاهدات زمینی پراکنده فضایی اتخاذ کرد، که برای کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل های سطح زمین و بازیابی رطوبت خاک ماهواره ای بسیار ارزشمند است. از تکنیک های سنجش از دور فروسرخ حرارتی برای به دست آوردن رطوبت سطحی خاک، که معمولاً به عنوان محتوای آب لایه فوقانی خاک نامیده می شود، در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی از دهه 1970 استفاده شده است. شاخص رطوبت خاک(SMI) به عنوان نسبت تفاوت بین رطوبت فعلی خاک و نقطه پژمردگی دائمی به ظرفیت مزرعه و رطوبت باقی مانده خاک تعریف می شود. مقادیر شاخص از 0 تا 1 متغیر است که 0 نشان دهنده شرایط شدید و 1 نشان دهنده شرایط بسیار مرطوب است

 

داده های مورد استفاده

داده های ماهواره ای چند طیفی (باند های مرئی ، سرخ و فرو سرخ نزدیک (NIR) و سنسور فروسرخ حرارتی (TIRS) برای ارزیابی LST و تهیه نقشه شاخص های پوشش گیاهی استفاده شد. برای تعیین LST و NDVI از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) بر اساس مقاله ی آورده شده استفاده شد. NDVI و LST به عنوان داده های ضروری برای بدست آوردن محاسبه SMI در نظر گرفته می شوند. مقادیر NDVI در محدوده 1 تا 1 قرار دارند که در آن مقادیر منفی از بین رفتن پوشش گیاهی یا پوشش گیاهی آلوده است، در حالی که مقادیر مثبت پوشش گیاهی سالم و متراکم را توضیح می دهد. مقادیر LST دمای سطح در درجه سانتی گراد است. SMI به دسته هایی از خشکسالی بدون خشکسالی تا خشکسالی شدید برای ارزیابی کمی خشکسالی طبقه بندی می شود.

نتیجه نهایی با مقادیر 0 تا 1 قابل دستیابی است، جایی که مقادیر نزدیک به 1 مناطق با مقدار کمی پوشش گیاهی و دمای سطح و سطح بالاتری از رطوبت خاک را نشان می دهند. مقادیر نزدیک به 0 مناطق دارای مقدار زیادی پوشش گیاهی و درجه حرارت سطح هستند و سطح پایینی از رطوبت خاک را نشان می دهند. نتایج نشان می دهد که این روش می تواند به طور موئر برای تخمین رطوبت خاک از تصاویر Landsat استفاده شود، که برای نظارت بر خشکسالی کشاورزی و ارزیابی بلایای سیل ارزشمند است. رطوبت خاک یک پارامتر کلیدی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر چرخه آب تأثیر می گذارد. تولید محصولات زراعی در مناطق دیم عمدتا به آن بستگی دارد و همچنین روشهای آبیاری را می تواند تحت تائیر خود قرار دهد. این شاخص با پدیده های مختلف هیدرولوژیکی مانند خشکسالی، آب و هوا و پوشش گیاهی مرتبط است. داده های جمع آوری شده برای تجزیه و تحلیل رطوبت خاک در دراز مدت و همچنین داده هایی با وضوح زمانی و مکانی بالاتر برای ارزیابی میزان و شدت خشکسالی بسیار دقیق ارزشمند است. رطوبت سطحی خاک بسیار حساس است که بسته به زمان و مکان متفاوت است. مطالعات مختلفی برای ارزیابی رطوبت خاک انجام شده است.

GeoRS.ir


خلاصه ای از GeoRS

هدف ما آموزش رایگان مباحث سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. در این زمینه قابلیت هایی را فراهم کرده ایم تا به ساده ترین روش مباحث را یاد بگیرید و در نهایت سطح خود را در آزمون ها بسنجید.

آموزش و آزمون رایگان هدیه بگیر

در شبکه اینستاگرام ما هر روز با پاسخگویی صحیح به سوالات آزمون و آموزش رایگان هدیه بگیرید.

دوره های رایگان GeoRS

با کلیک بر روی هر بخش آموزش ریگان آن را دریافت کنید. تمامی آموزش ها به صورت انلاین پخش می شوند

با خیال راحت خرید کن